สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 1. เด็กชายธนารักษ์  ศรีนุกูล
2. เด็กหญิงอสมาภรณ์  สายเเสง
 
1. นายนิยม  ศรีนุกูล
2. นายฉัตรชัย  สุจริต
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จุมพิลา
 
1. นางกนกวลี  สุภาพันธ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวรััชนก  สุริโย
 
1. นางกนกวลี  สุภาพันธ์