สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่ม บึงกาฬ
ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายชัยวรรณ  ดอนหา
 
1. นางสาวภาวิณี  ศรีชัยชนะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 22 1. นายศราวุธ  แดนดงยิ่ง
 
1. นางสาวภาวิณี  ศรีชัยชนะ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจงรัก  วิชัยผิน
2. เด็กหญิงอินทิรา  ดอนพระยา
 
1. นางสาววรรณิภา  จำปานิล
2. นางสาวปริฉัตร  จตุรงค์พรไพศาล