ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.8 ทอง 6  
8 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.8 ทอง 11  
12 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.8 ทอง 11  
13 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.6 ทอง 13  
14 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.6 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.6 ทอง 14  
16 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.2 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.2 ทอง 16  
18 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.2 ทอง 16  
19 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 19  
21 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 19  
22 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 19  
23 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.8 ทอง 23  
24 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.8 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85.6 ทอง 25  
26 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.6 ทอง 25  
27 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.4 ทอง 27  
28 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.2 ทอง 28  
29 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.2 ทอง 28  
30 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.2 ทอง 28  
31 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 31  
32 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 31  
33 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 31  
34 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 31  
35 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 31  
36 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.6 ทอง 36  
37 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.2 ทอง 37  
38 โรงเรียนปากชมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.2 ทอง 37  
39 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.2 ทอง 37  
40 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.8 ทอง 40  
41 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.6 ทอง 41  
42 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.6 ทอง 41  
43 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.4 ทอง 43  
44 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.4 ทอง 43  
45 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.4 ทอง 43  
46 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.2 ทอง 46  
47 โรงเรียนเซิมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.2 ทอง 46  
48 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.2 ทอง 46  
49 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 49  
50 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง 49  
51 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.6 ทอง 51  
52 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.6 ทอง 51  
53 โรงเรียนประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.2 ทอง 53  
54 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 54  
55 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.6 ทอง 55  
56 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.6 ทอง 55  
57 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.6 ทอง 55  
58 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.2 ทอง 58  
59 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78.8 เงิน 59  
60 โรงเรียนโคกศรีเมือง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน