ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนขามแก่นนคร โรงเรียนนครขอนแก่น และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด กลุ่มแข่งขัน คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 5 93.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 4 91 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 2 90.55 ทอง ชนะเลิศ  
4 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 3 90.12 ทอง ชนะเลิศ  
5 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 4 89.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 2 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
8 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
9 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
10 โรงเรียนประภัสสรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
11 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 3 87.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
12 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 1 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
13 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 5 87.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
14 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 5 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
15 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 1 86.66 ทอง 4  
16 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
17 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 1 85.77 ทอง 5  
18 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 3 85.75 ทอง 4  
19 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 3 85.44 ทอง 5  
20 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 1 84.33 ทอง 6  
21 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 1 84.11 ทอง 7  
22 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 4 83.66 ทอง 4  
23 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 2 - -  
24 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 3 - -  
25 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 2 - -  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 2 - -  
27 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 5 - -  
28 โรงเรียนเทศบาล1(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 5 - -  
29 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) สพม.25 กลุ่ม 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน