เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
11 พ.ย. 2557
12 พ.ย. 2557
13 พ.ย. 2557
14 พ.ย. 2557
21 เม.ย. 2558
22 เม.ย. 2558
23 เม.ย. 2558
24 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวด่วนที่สุด  

การแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด  เอแม็ท  คำคม  และซูโดกุ  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำหนดวันแข่งขันทุกกิจกรรม ระดับ ม.1-3 , ม. 4-6
แข่งขันในวันที่ 5  พฤษภาคม  2558  

ระดับม.1-3   ใช้สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสกลนคร  อ.เมือง จ.สกลนคร

ระดับ ม.4-6  ใช้สนามแข่งขันโรงเรียนเชิงชุมราษฎ์นุกูล  อ.เมือง  จ.สกลนคร

 
 

ด่วนข่าวประชาสัมพันธ์   

1.  กิจกรรมการแข่งขัน Cross  word  ระดับ ม.1-3 , ม.4-6  แข่งขันวันที่ 21 เม.ย.58

เริ่มพร้อมกันเวลา 08.30-16.30 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาด้วย

2.  กิจกรรมการแข่งขัน A Math  ระดับ ม.1-3 ,ม.4-6 แข่งขันวันที่ 22 เม.ย. 58

เริ่มพร้อมกันเวลา 08.30 - 16.30 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาด้วย

3. กิจกรรมการแข่งขัน คำคม  ระดับ ม.1-3,ม.4-6 แข่งขันวันที่ 23 เม.ย.58

เริ่มพร้อมกันเวลา 08.30-16.30 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาด้วย

4. กิจกรรมการซูโดกุ  ระดับ ม.1-3 ,ม.4-6 แข่งขันวันที่ 24 เม.ย.58

เริ่มพร้อมกันเวลา 08.30 - 16.30 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาด้วย

 
 

http://www.sillapa.net/home/

สพม.เขต 24 ขอให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่สมัครแข่งขันกิจกรรม ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ

ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เตรียมนักเรียนเข้าแข่งขัน

กิจกรรมดังกล่าวหลังวันหยุดสงกรานต์ และจะแจ้งหนังสือให้ทราบอีกครั้ง

 
 

ขอให้ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการแข่งขันฯ

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้ที่ เว็บไซต์ http://esan64.sillapa.net/sm-center/

 
 
วันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16:11 น.
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

>>>รายละเอียด>>>
 

 
 

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว 
   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.
  ข้อที่  26 (หน้าที่ 4) 

ดูหลักเกณฑ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว
ดาวน์โหลดเอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ระดับประถมศึกษา /ระดับมัธยมศึกษา

แจ้งการเปลี่ยนตัวนักเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และท่านต้องแนบไฟล์  โดยหนังสือส่งออกจากโรงเรียน  ลงนามโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน ระดับประถมส่งถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ระดับมัธยมส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23  โดยยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ 20-26 พ.ย. 2557 

 
 

การแข่งขันกิจกรรม การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

ต้องยื่นเอกสารรับรองความพิการต่อคณะกรรมการ

ตัดสินการแข่งขัน ณ สถานที่แข่งขัน

 
 

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 66
จำนวนทีม 2,776
จำนวนนักเรียน 6,026
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,042
จำนวนกรรมการ 1,310
ครู+นักเรียน 10,068
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,378
ประกาศผลแล้ว 187/187 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 16
สัปดาห์นี้ 16
สัปดาห์ที่แล้ว 126
เดือนนี้ 243
เดือนที่แล้ว 445
ปีนี้ 2,828
ทั้งหมด 247,679