เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
17 ก.ย. 2557
18 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
ประกาศด่วน....เรื่องแก้ไขรายชื่อนักเรียนและครูเพื่อความถูกต้องก่อนเปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรและส่งข้อมูลระดับภาค
ขณะนี้ได้เปิดระบบเพื่อให้โรงเรียนได้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูก่อนเปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรและส่งข้อมูลระดับภาค ขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบและขอแก้ไขรายชื่อผ่านระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สามารถแก้ไขรายชื่อนักเรียนและครูกรณีพิมพ์ผิด พิมพ์ตก ได้ทุกคน ไม่อนุญาตให้แก้ไขเป็นคนใหม่ 2. กรณีต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและต้องแนบเอกสาร ::เอกสารแนบ
3. กรณีต้องการเปลี่ยนตัวครูผู้ควบคุมต้องแนบเอกสารยินยอมจากครูคนเดิม :: เอกสารแนบ
*** หมายเหตุ เปิดระบบให้แก้ไขจนถึงวันพุธที่ 24 กันยายน 2557
*** หมายเหตุ โรงเรียนใดที่เรียบร้อยแล้วสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ทันที
วันจันทร์ ที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 08:51 น.
download แบบฟอร์มขอเปลี่ยนตัวผู้แข่งขันและครูผู้ควบคุม
download แบบฟอร์มขอเปลี่ยนตัวผู้แข่งขันและครูผู้ควบคุม....คลิกที่นี่
(หมายเหตุ :::โรงเรียอาจใช้แบบฟอร์มของโรงเรียนก็ได้โดยขอให้ใช้การพิมพ์และลงนามโดยผู้บริหาร)
วันอังคาร ที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 11:27 น.
ด่วนที่สุด.....แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน
เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนสถานที่แข่งขันบางรายการในกลุ่มสาระฯดังต่อไปนี้
1. สุขศึกษาและพละศึกษา
2. ศิลปะ - ทัศนศิลป์
3. ศิลปะ - ดนตรี
4. กิจกรรมท้องถิ่น
5. เรียนร่วม-ภาษาไทย
6. เรียนร่วม-คณิตศาสตร์
7. เรียนร่วม-การงานอาชีพฯ
จึงขอให้ครูผู้ควบคุมได้ตรวจสอบสถานที่แข่งขันโดยคลิกเลือกด้านบนหรือที่เมนูตารางการแข่งขันด้านซ้ายมือของหน้าเว็บ
ขออภัยในความไม่สะดวก....ครับ
วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09:44 น.
ทำความเข้าใจ การแข่งขัน Cross word A Math คำคม ซูโดกุ
การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ ดำเนินการดังนี้
1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
วันอังคาร ที่ 09 กันยายน 2557 เวลา 11:47 น.
ด่วน...บทอาขยานทํานองเสนาะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
* บทอาขยานทํานองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตหลักเมืองเลยดาวน์โหลดที่นี่
* บทอาขยานทํานองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตหลักเมืองเลยดาวน์โหลดที่นี่
วันศุกร์ ที่ 05 กันยายน 2557 เวลา 13:36 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 18
จำนวนทีม 1,097
จำนวนนักเรียน 2,628
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,645
จำนวนกรรมการ 1,057
ครู+นักเรียน 4,273
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,330
ประกาศผลแล้ว 184/185 (99.46%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 6
สัปดาห์นี้ 7
สัปดาห์ที่แล้ว 77
เดือนนี้ 118
เดือนที่แล้ว 388
ปีนี้ 2,030
ทั้งหมด 102,857