หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมุกดาหาร 113 85 79.44% 15 14.02% 6 5.61% 1 0.93% 107
2 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 115 79 71.82% 18 16.36% 11 10% 2 1.82% 110
3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 94 73 82.95% 9 10.23% 5 5.68% 1 1.14% 88
4 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 121 55 50.46% 33 30.28% 15 13.76% 6 5.5% 109
5 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 109 51 50% 30 29.41% 18 17.65% 3 2.94% 102
6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 87 50 60.98% 17 20.73% 11 13.41% 4 4.88% 82
7 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 88 48 64% 12 16% 10 13.33% 5 6.67% 75
8 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 78 41 55.41% 9 12.16% 15 20.27% 9 12.16% 74
9 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 72 37 52.86% 13 18.57% 15 21.43% 5 7.14% 70
10 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 69 30 46.88% 14 21.88% 14 21.88% 6 9.38% 64
11 โรงเรียนอุดมวิทย์ 51 29 60.42% 9 18.75% 7 14.58% 3 6.25% 48
12 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 52 27 55.1% 9 18.37% 10 20.41% 3 6.12% 49
13 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 69 25 40.98% 16 26.23% 14 22.95% 6 9.84% 61
14 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 41 25 65.79% 4 10.53% 4 10.53% 5 13.16% 38
15 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 53 23 45.1% 12 23.53% 9 17.65% 7 13.73% 51
16 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 65 22 40% 15 27.27% 12 21.82% 6 10.91% 55
17 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 52 22 44.9% 10 20.41% 14 28.57% 3 6.12% 49
18 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 48 20 44.44% 11 24.44% 11 24.44% 3 6.67% 45
19 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 48 20 45.45% 11 25% 9 20.45% 4 9.09% 44
20 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 49 17 35.42% 17 35.42% 9 18.75% 5 10.42% 48
21 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 53 17 36.17% 16 34.04% 8 17.02% 6 12.77% 47
22 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 43 16 41.03% 11 28.21% 9 23.08% 3 7.69% 39
23 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 46 16 34.78% 10 21.74% 15 32.61% 5 10.87% 46
24 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 37 16 44.44% 8 22.22% 6 16.67% 6 16.67% 36
25 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 31 16 53.33% 4 13.33% 6 20% 4 13.33% 30
26 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 39 13 36.11% 10 27.78% 8 22.22% 5 13.89% 36
27 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 46 10 23.26% 12 27.91% 16 37.21% 5 11.63% 43
28 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 29 10 40% 6 24% 5 20% 4 16% 25
29 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ 20 5 33.33% 7 46.67% 3 20% 0 0% 15
30 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 23 2 11.76% 8 47.06% 7 41.18% 0 0% 17
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0868554371 Email : krooaex@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]