สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายปฏิภาณ  สุวรรณไตรย์
 
1. นางวาสนา  สุวรรณไตรย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพราวนภา  อุปัญญ์
 
1. นายวัชรพล  ห้วยทราย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  อุปัญญ์
 
1. นายวัชรพล  ห้วยทราย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกรณัฐ  สุวรรณไตรย์
 
1. นางเดือนเพ็ญ  สุวรรณไตรย์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พูลเพิ่ม
 
1. นางเดือนเพ็ญ  สุวรรณไตรย์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกมลรัตน์  เสน่ห์วงศ์
 
1. นางชนากานต์  สุวรรณไตรย์