สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กชายไตรภพ  คนเพียร
 
1. นางสาวศิริกัญญา  จันปุ่ม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนวันต์  บุตรดีวงศ์
2. นางสาวนราทิพย์  แก้วดี
3. นางสาวพัชรินทร์  คนเพียร
 
1. นายอุดมชัย  จันทพรหม
2. นางจารุณี  ฤทธิ์วงศ์