เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
18 ก.ย. 2557
19 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
ผิดหรือรายชื่อไม่สามารถอ่านได้ แจ้ง

โรงเรียนใดที่พิมพ์ เกียรติบัตรพิมพ์แล้ว รายชื่อ ผิดหรือรายชื่อไม่สามารถอ่านได้  

ส่งข้อมูลมาที่ Email : iyarasakulpan@gmail.com ,somkid.b@gmail.com

โดยส่งรายละเอียดดังนี้

ชื่อกิจกรรมที่แข่ง ..... ระดับชั้น......ชื่อครู-นามสกุล ที่ถูกต้อง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วันพุธ ที่ 01 ตุลาคม 2557 เวลา 11:06 น.
แจ้ง โรงเรียนทุกโรงเรียน เกียรติบัตรพิมพ์ได้แล้ว

แจ้ง โรงเรียนทุกโรงเรียน เกียรติบัตรพิมพ์ได้แล้ว

ครู-นักเรียน ที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขต ต้องการแก้ไขข้อมูลก่อนไปต่อระดับภาค  ต้องพิมพ์เกียรติบัตรก่อนแล้วจึงเปลี่ยนชื่อคนใหม่ (กรณีนักเรียนที่มีปัญหา)   ให้แก้ไขข้อมูลทุกอย่างให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. สำหรับกิจกรรมที่ได้ไปต่อระดับภาค
         ทาง Admin จะทำการโอนข้อมูล หลังจากนั้นให้ติดตามดูข้อมูลและเพิ่มรูปภาพครูและนักเรียนในบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ได้ในเว็บไซต์การลงทะเบียนระดับภาค http://esan64.sillapa.net/sm-center/  ใช้รหัสผ่านตัวเดิม เข้าสู่ระบบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 13:40 น.
ประกาศเปลี่ยนคณะกรรมการใหม่ (1)
ขอให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ใหม่หลายรายการ ให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายชื่อกรรมการใหม่ได้ที่ เมนูกรรมการตัดสินการแข่งขันและขอให้ตรวจสอบวันที่แข่งขันใหม่เพราะมีการปรับปรุง
วันอาทิตย์ ที่ 14 กันยายน 2557 เวลา 21:31 น.
รายการที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม การแข่งขัน
ติดต่อ ผอ.นิรมัย พลสนอง
ส่งข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุม วันที่ 3 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ห้องประชุม บัวบรรพต อาคาร 1
วันจันทร์ ที่ 01 กันยายน 2557 เวลา 10:30 น.
ประกาศทีมที่ไม่มีการแข่งขัน/ไม่มีการลงทะเบียน
หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี
----------------------------------------
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ม.1-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
----------------------------------------
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์
----------------------------------------
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6


กิจกรรมเรียนร่วม
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย
16 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
17 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
18 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
19 เรียนร่วม - ศิลปะ
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
--------------------------------------------

ติดต่อ ผอ.นิรมัย พลสนอง
ส่งข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุม วันที่ 3 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ห้องประชุม บัวบรรพต
วันอาทิตย์ ที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 02:08 น.
กำหนดวันปิดระบบ
สหวิทยาเขตบัวบานจะปิดระบบ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ให้ทั้ง 16 โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 23.59 นาฬิกา
วันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 14:39 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ #สาระนาฎศิลป์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การส่งเอกสาร ผลงานการประกวดโครงงานและผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
คำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 16
จำนวนทีม 1,087
จำนวนนักเรียน 2,700
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,690
จำนวนกรรมการ 1,351
ครู+นักเรียน 4,390
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,741
ประกาศผลแล้ว 171/197 (86.80%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 5
สัปดาห์ที่แล้ว 18
เดือนนี้ 109
เดือนที่แล้ว 25
ปีนี้ 109
ทั้งหมด 126,935