แจ้ง โรงเรียนทุกโรงเรียน เกียรติบัตรพิมพ์ได้แล้ว

แจ้ง โรงเรียนทุกโรงเรียน เกียรติบัตรพิมพ์ได้แล้ว

ครู-นักเรียน ที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขต ต้องการแก้ไขข้อมูลก่อนไปต่อระดับภาค  ต้องพิมพ์เกียรติบัตรก่อนแล้วจึงเปลี่ยนชื่อคนใหม่ (กรณีนักเรียนที่มีปัญหา)   ให้แก้ไขข้อมูลทุกอย่างให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. สำหรับกิจกรรมที่ได้ไปต่อระดับภาค
         ทาง Admin จะทำการโอนข้อมูล หลังจากนั้นให้ติดตามดูข้อมูลและเพิ่มรูปภาพครูและนักเรียนในบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ได้ในเว็บไซต์การลงทะเบียนระดับภาค http://esan64.sillapa.net/sm-center/  ใช้รหัสผ่านตัวเดิม เข้าสู่ระบบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 13:40 น.