กำหนดวันปิดระบบ
สหวิทยาเขตบัวบานจะปิดระบบ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ให้ทั้ง 16 โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 23.59 นาฬิกา
วันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 14:39 น.