ประกาศทีมที่ไม่มีการแข่งขัน/ไม่มีการลงทะเบียน
หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี
----------------------------------------
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ม.1-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
----------------------------------------
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์
----------------------------------------
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6


กิจกรรมเรียนร่วม
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย
16 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
17 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
18 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
19 เรียนร่วม - ศิลปะ
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
--------------------------------------------

ติดต่อ ผอ.นิรมัย พลสนอง
ส่งข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุม วันที่ 3 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ห้องประชุม บัวบรรพต
วันอาทิตย์ ที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 02:08 น.