หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย......
ระหว่าง วันที่ .5-7.. เดือน .กันยายน.. พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาพิสัยสรเดช(อาคารสีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 535 6 ก.ย. 2557 9.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (อาคารสีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 535 6 ก.ย. 2557 13.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคี (เล็ก) 6 ก.ย. 2557 13.00 มีโต๊ะให้ (โต๊ะเทเบิลเทนนิสแบ่งครึ่ง โต๊ะหนึ่ง ต่อ 2 ทีม
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคี (เล็ก) 6 ก.ย. 2557 13.00 มีโต๊ะให้ (โต๊ะเทเบิลเทนนิสแบ่งครึ่ง โต๊ะหนึ่ง ต่อ 2 ทีม
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (อาคารสีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง โสตฯ3 6 ก.ย. 2557 9.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (อาคารสีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง โสตฯ3 6 ก.ย. 2557 9.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคี (เล็ก) 7 ก.ย. 2557 15.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคี (เล็ก) 7 ก.ย. 2557 15.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (อาคารสีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 536 6 ก.ย. 2557 9.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (อาคารสีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 536 6 ก.ย. 2557 13.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (อาคารสีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 537(ห้องจริยธรรม) 6 ก.ย. 2557 9.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (อาคารสีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง 537(ห้องจริยธรรม) 6 ก.ย. 2557 9.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 6 ก.ย. 2557 9.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]