หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย......
ระหว่าง วันที่ .5-7.. เดือน .กันยายน.. พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   5 ก.ย. 2557   6 ก.ย. 2557   7 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคี (เล็ก) 7 ก.ย. 2557 15.00
2 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคี (เล็ก) 7 ก.ย. 2557 15.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สนามฟุตซอล 7 ก.ย. 2557 9.00
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ุ623 7 ก.ย. 2557 13.00
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ุ625 7 ก.ย. 2557 13.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง(อาคารไม้) ชั้น 2 ห้อง 221 7 ก.ย. 2557 9.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง(อาคารไม้) ชั้น 2 ห้อง 221 7 ก.ย. 2557 9.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง(อาคารไม้) ชั้น 2 ห้อง 222 7 ก.ย. 2557 9.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง(อาคารไม้) ชั้น 2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2557 9.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง(อาคารไม้) ชั้น 2 ห้อง 224 7 ก.ย. 2557 9.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง(อาคารไม้) ชั้น 2 ห้อง 224 7 ก.ย. 2557 9.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง(อาคารไม้) ชั้น 2 ห้อง 225 7 ก.ย. 2557 9.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง(อาคารไม้) ชั้น 2 ห้อง 226 7 ก.ย. 2557 9.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง(อาคารไม้) ชั้น 1 ห้อง 211 7 ก.ย. 2557 9.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง(อาคารไม้) ชั้น 1 ห้อง 212 7 ก.ย. 2557 9.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง(อาคารไม้) ชั้น 1 ห้อง 213 7 ก.ย. 2557 9.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง(อาคารไม้) ชั้น 1 ห้อง 215 7 ก.ย. 2557 9.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง(อาคารไม้) ชั้น 1 ห้อง 216 7 ก.ย. 2557 9.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา(หอประชุมใหญ่) 7 ก.ย. 2557 15.00
2 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา(หอประชุมใหญ่) 7 ก.ย. 2557 15.00
3 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา(หอประชุมใหญ่) 7 ก.ย. 2557 15.00
4 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา(หอประชุมใหญ่) 7 ก.ย. 2557 9.00
5 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา(หอประชุมใหญ่) 7 ก.ย. 2557 9.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา(หอประชุมใหญ่) 7 ก.ย. 2557 15.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา(หอประชุมใหญ่) 7 ก.ย. 2557 15.00
3 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา(หอประชุมใหญ่) 7 ก.ย. 2557 15.00
4 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา(หอประชุมใหญ่) 7 ก.ย. 2557 15.00
5 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา(หอประชุมใหญ่) 7 ก.ย. 2557 15.00
6 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา(หอประชุมใหญ่) 7 ก.ย. 2557 15.00
7 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา(หอประชุมใหญ่) 7 ก.ย. 2557 15.00
8 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา(หอประชุมใหญ่) 7 ก.ย. 2557 15.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (อาคารสีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง โสตฯ1 7 ก.ย. 2557 9.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (อาคารสีฟ้า) ชั้น 1 ห้อง โสตฯ1 7 ก.ย. 2557 13.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล (อาคารสีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 324 7 ก.ย. 2557 9.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล (อาคารสีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 324 7 ก.ย. 2557 13.00
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล (อาคารสีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 323 7 ก.ย. 2557 9.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล (อาคารสีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 323 7 ก.ย. 2557 13.00
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล (อาคารสีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 325 7 ก.ย. 2557 9.00
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล (อาคารสีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 325 7 ก.ย. 2557 13.00
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง สมุด 7 ก.ย. 2557 9.00
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง สมุด 7 ก.ย. 2557 13.00
11 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล (อาคารสีชมพู) ชั้น 2 ห้อง 313 7 ก.ย. 2557 9.00
12 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล (อาคารสีชมพู) ชั้น 2 ห้อง 313 7 ก.ย. 2557 9.00
13 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล (อาคารสีชมพู) ชั้น 2 ห้อง 314 7 ก.ย. 2557 9.00
14 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล (อาคารสีชมพู) ชั้น 2 ห้อง 314 7 ก.ย. 2557 9.00
15 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล (อาคารสีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 327 7 ก.ย. 2557 9.00
16 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล (อาคารสีชมพู) ชั้น 3 ห้อง 327 7 ก.ย. 2557 13.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล (อาคารสีชมพู) ชั้น 2 ห้อง 317 7 ก.ย. 2557 9.00
2 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล (อาคารสีชมพู) ชั้น 2 ห้อง 316 7 ก.ย. 2557 9.00
3 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล (อาคารสีชมพู) ชั้น 2 ห้อง 316 7 ก.ย. 2557 9.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 686 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา(หอประชุมใหญ่) 7 ก.ย. 2557 14.00
2 687 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา(หอประชุมใหญ่) 7 ก.ย. 2557 14.00
3 688 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา(หอประชุมใหญ่) 7 ก.ย. 2557 14.00
4 689 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา(หอประชุมใหญ่) 7 ก.ย. 2557 14.00
5 690 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา(หอประชุมใหญ่) 7 ก.ย. 2557 13.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (อาคารสีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง คอมฯ1 7 ก.ย. 2557 9.00
2 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (อาคารสีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง คอมฯ1 7 ก.ย. 2557 9.00
3 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (อาคารสีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง คอมฯ4 7 ก.ย. 2557 9.00
4 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช (อาคารสีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง คอมฯ4 7 ก.ย. 2557 9.00
5 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล (อาคารสีชมพู) ชั้น 3 ห้อง คอมฯ6 7 ก.ย. 2557 9.00
6 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล (อาคารสีชมพู) ชั้น 3 ห้อง คอมฯ6 7 ก.ย. 2557 9.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โรงรถครูด้านหลังอาคารคหกรรม 7 ก.ย. 2557 9.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โรงรถครูด้านหลังอาคารคหกรรม 7 ก.ย. 2557 9.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 7 ก.ย. 2557 9.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 7 ก.ย. 2557 9.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 7 ก.ย. 2557 9.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 7 ก.ย. 2557 9.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมสนามตะกร้อ 7 ก.ย. 2557 9.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมสนามตะกร้อ 7 ก.ย. 2557 9.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ข้างอาคารโพนพิสัย (ข้างอาคารสีม่วง) 7 ก.ย. 2557 9.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ข้างอาคารโพนพิสัย (ข้างอาคารสีม่วง) 7 ก.ย. 2557 9.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมสนามตะกร้อ 7 ก.ย. 2557 9.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมสนามตะกร้อ 7 ก.ย. 2557 9.00
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารคหกรรม ชั้น 1 ห้อง คหกรรม 7 ก.ย. 2557 9.00
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารคหกรรม ชั้น 1 ห้อง คหกรรม 7 ก.ย. 2557 9.00
15 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารคหกรรม ชั้น 1 ห้อง คหกรรม 7 ก.ย. 2557 9.00
16 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 7 ก.ย. 2557 9.00
17 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย โดมหน้าเสาธง 7 ก.ย. 2557 9.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง(อาคารไม้) ชั้น 2 ห้อง 222 7 ก.ย. 2557 9.00
2 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจอมนาง(อาคารไม้) ชั้น 2 ห้อง 222 7 ก.ย. 2557 9.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]