หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนปากช่อง 103 60 62.5% 17 17.71% 8 8.33% 11 11.46% 96
2 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 123 51 48.57% 22 20.95% 15 14.29% 17 16.19% 105
3 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 49 19 42.22% 9 20% 10 22.22% 7 15.56% 45
4 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 46 17 42.5% 9 22.5% 4 10% 10 25% 40
5 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 53 15 39.47% 7 18.42% 7 18.42% 9 23.68% 38
6 โรงเรียนปากช่อง ๒ 44 12 30.77% 11 28.21% 5 12.82% 11 28.21% 39
7 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 38 12 32.43% 9 24.32% 8 21.62% 8 21.62% 37
8 โรงเรียนสูงเนิน 40 10 37.04% 5 18.52% 5 18.52% 7 25.93% 27
9 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 40 8 22.22% 8 22.22% 7 19.44% 13 36.11% 36
10 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 27 6 23.08% 7 26.92% 3 11.54% 10 38.46% 26
11 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา 26 4 20% 6 30% 2 10% 8 40% 20
12 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 28 4 21.05% 4 21.05% 2 10.53% 9 47.37% 19
13 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 22 3 15% 5 25% 4 20% 8 40% 20
14 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 15 3 27.27% 5 45.45% 0 0% 3 27.27% 11
15 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 15 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 5 45.45% 11
16 โรงเรียนประสารวิทยา 19 2 14.29% 5 35.71% 2 14.29% 5 35.71% 14
17 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
18 โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา 8 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]