หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตึกทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1123 , 1124 11 ก.ย. 2557 09.00 - 11.00
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตึกทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1123,1124 12 ก.ย. 2557 9.30-11.00
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตึกทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1121,1122 11 ก.ย. 2557 9.30-11.00
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตึกทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1121,1122 12 ก.ย. 2557 9.30-11.00
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตึกทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1126 11 ก.ย. 2557 9.30-16.30 เก็บตัวห้อง 1125
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตึกทองกวาว ชั้น 2 ห้อง 1126 12 ก.ย. 2557 9.30-16.30 เก็บตัวห้อง 1125
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตึกทองกวาว ชั้น 3 ห้อง สายA ห้องอาเซียน , สาย B ห้อง 1131-1132 11 ก.ย. 2557 9.30-16.30 เก็บตัวสาย A ห้องภาษาไทย ชั้น1 , สาย B ห้อง 1134
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตึกทองกวาว ชั้น 3 ห้อง สายA ห้องอาเซียน , สาย B ห้อง 1131-1132 12 ก.ย. 2557 9.30-16.30 เก็บตัวสาย A ห้องภาษาไทย ชั้น 1 , สาย B ห้อง 1134
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตึกทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1135,1136 11 ก.ย. 2557 9.30-10.30
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตึกทองกวาว ชั้น 3 ห้อง 1135,1136 12 ก.ย. 2557 9.30-10.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]