หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารสร้อยอินทนิล ชั้น 1 ห้อง 1016 - 1018 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.30 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารสร้อยอินทนิล ชั้น 1 ห้อง 1011 - 1012 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.30 น.
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย C1-C5 เต็นท์กลาง 11 ก.ย. 2557 08.30-16.00 ลงทะเบียนก่อน 08.30 น.
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย C1-C5 เต็นท์กลาง 12 ก.ย. 2557 08.30-16.00 ลงทะเบียนก่อน 08.30 น.
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย C1-C5 เต็นท์กลาง 11 ก.ย. 2557 08.30-16.00 ลงทะเบียนก่อน 08.00 น.
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย C1-C5 เต็นท์กลาง 12 ก.ย. 2557 08.30-16.00 ลงทะเบียนก่อน 08.00 น.
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ห้อง ICT 1 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.30 น.
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารปาริชาติ ห้อง ICT 1 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.30 น.
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารอเนกประสงค์ 100 ปี ปิยะ 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.30 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อาคารอเนกประสงค์ 100 ปี ปิยะ 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]