เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
17 ก.ย. 2557
18 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขณะนี้ได้โอนข้อมูลจากเขต เข้าสู่ระดับภาคอีสานเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลการแข่งขันที่เว็บระดับภาค
http://esan64.sillapa.net/sm-center/ หากมีข้อมูลผิดพลาด หรือต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียน หรือครู ให้ทำเรื่องขอเปลี่ยนตัว โดยรอดูประกาศระดับภาคว่าจะให้เปลี่ยนตัวได้ในช่วงเวลาใด โดยการเปลี่ยนตัว จะเปลี่ยนได้ตามเกณฑ์เท่านั้น

 
 

 
 
เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ครู กรรมการ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานแล้ว
 
  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน และคำสั่งกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มที่ 1 ดาวน์โหลดที่นี่

 

หรือที่

**คำสั่ง สพม.27 เรื่อง จัดตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และตัดสินการประกวด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่มที่ 2** 

>>> คลิ๊ก <<<

* หมายเหตุ กรรมการตัดสินการแข่งขันให้ยึดคำสั่งในบัญชีแนบท้ายนี้เท่านั้น

 
 
ปิดระบบการลงทะเบียนครูและนักเรียนแล้ว
- 12 ก.ย. 57 พิมพ์เอกสารการแข่งขัน
- 15 ก.ย. 57
ประชุมกรรมการตัดสิน
- 17,18 ก.ย. 57 แข่งขัน
 
 

** ขณะนี้ระบบได้เปิดให้ทุกโรงเรียน

สามารถเข้าระบบโรงเรียน เพื่อเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูล

ในวันที่ 8 - 9 กันยายน พ.ศ.2557 เท่านั้น

หลังจากนั้นจะปิดระบบ เพื่อทำการแข่งขัน**

 
 

เปิดรับสมัครกรรมการตัดสินผ่านระบบ ถึงวันที่ 4 ก.ย. 57
เปิดให้โรงเรียนลงทะเบียนนักเรียน/ครู ถึงวันที่ 5 ก.ย. 57
เท่านั้น !!!

 
  ร่างแผนปฏิบัติการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต สพม.27 ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดร่างตาราง  
  ให้โรงเรียนเข้าสู่ระบบโรงเรียน(ใช้ Username และ Password เดิมจากปีที่แล้ว หากจำไม่ได้ ให้ไปเอาในล็อคเกอร์ของเขต สพม.27) และลงทะเบียนนักเรียน ครู พร้อมกับสมัครเป็นกรรมการตัดสิน(สมัครผ่านเว็บโดยเข้าสู่ระบบโรงเรียน) ในรายการที่ต้องการเป็นกรรมการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 5 กันยายน 2557  
  เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานแต่ละศูนย์การแข่งขันกลุ่มที่ 1
ศูนย์ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ครูอัครวิทย์ 0833541414
ศูนย์สตรีศึกษา          ครูสิทธิชัย  0862530806
ศูนย์ขัติยะวงษา         ครูชมพูนุท 0868526546
ศูนย์พลาญชัย           ครูสรวิชญ์  0817086093

ผู้ดูแลระบบ
นายสำราญ  ปัญญา      0836748183
นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์  0821072895  kroowaiwai@hotmail.com
 
 
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 32
จำนวนทีม 1,251
จำนวนนักเรียน 2,792
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,769
จำนวนกรรมการ 670
ครู+นักเรียน 4,561
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,231
ประกาศผลแล้ว 168/175 (96.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 17
สัปดาห์นี้ 145
สัปดาห์ที่แล้ว 287
เดือนนี้ 428
เดือนที่แล้ว 565
ปีนี้ 3,501
ทั้งหมด 132,424