หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีศึกษา 111 99 93.4% 3 2.83% 3 2.83% 1 0.94% 106
2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 96 72 84.71% 9 10.59% 1 1.18% 3 3.53% 85
3 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 104 61 70.11% 14 16.09% 3 3.45% 9 10.34% 87
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 87 45 60% 10 13.33% 6 8% 14 18.67% 75
5 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 85 39 52% 23 30.67% 7 9.33% 6 8% 75
6 โรงเรียนธงธานี 61 34 59.65% 13 22.81% 4 7.02% 6 10.53% 57
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 76 33 47.14% 16 22.86% 11 15.71% 10 14.29% 70
8 โรงเรียนขัติยะวงษา 56 33 62.26% 8 15.09% 6 11.32% 6 11.32% 53
9 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 59 30 57.69% 15 28.85% 2 3.85% 5 9.62% 52
10 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 71 30 48.39% 13 20.97% 10 16.13% 9 14.52% 62
11 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 47 30 63.83% 8 17.02% 4 8.51% 5 10.64% 47
12 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 40 22 55% 6 15% 6 15% 6 15% 40
13 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 49 21 46.67% 10 22.22% 5 11.11% 9 20% 45
14 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 40 20 54.05% 10 27.03% 4 10.81% 3 8.11% 37
15 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 40 14 35.9% 8 20.51% 9 23.08% 8 20.51% 39
16 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 30 14 58.33% 4 16.67% 3 12.5% 3 12.5% 24
17 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 20 13 65% 4 20% 1 5% 2 10% 20
18 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 44 12 31.58% 9 23.68% 7 18.42% 10 26.32% 38
19 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 24 12 57.14% 6 28.57% 2 9.52% 1 4.76% 21
20 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 31 11 37.93% 10 34.48% 5 17.24% 3 10.34% 29
21 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 20 9 50% 5 27.78% 2 11.11% 2 11.11% 18
22 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 25 8 34.78% 10 43.48% 2 8.7% 3 13.04% 23
23 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 15 5 33.33% 5 33.33% 1 6.67% 4 26.67% 15
24 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 10 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
25 โรงเรียนพุทธเมตตา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
26 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
27 โรงเรียนอาเซียนศึกษา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]