เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
17 ก.ย. 2557
18 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขณะนี้ได้โอนข้อมูลจากเขต เข้าสู่ระดับภาคอีสานเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลการแข่งขันที่เว็บระดับภาค
http://esan64.sillapa.net/sm-center/ หากมีข้อมูลผิดพลาด หรือต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียน หรือครู ให้ทำเรื่องขอเปลี่ยนตัว โดยรอดูประกาศระดับภาคว่าจะให้เปลี่ยนตัวได้ในช่วงเวลาใด โดยการเปลี่ยนตัว จะเปลี่ยนได้ตามเกณฑ์เท่านั้น

 
 

big4work@hotmail.com

 
 

 

** ขณะนี้ระบบได้เปิดระบบ ให้ทำการโหลดเกียรติบัตรแล้ว**

  

 
 

ขณะนี้ระบบได้เพิ่ม กรรมการที่ขอ เพิ่มชื่อ
ที่บันทึกข้อความถึงประธานกลุ่ม ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว

 
 

** ต้องการเอกสารใหม่ **

หากกิจกรรมใด ที่เอกสารสูญหาย หรือต้องการเอกสารใหม่ สามารถติดต่อ ขอรับเอกสารแข่งขันได้ที่ หน่วยประมวลผล ทั้ง 2 สนาม
( สวพ และ สว)
โทร 089-2747594 Admin

 
 

** การส่งเอกสาร Science Show **

ให้ทุกโรงเรียนที่ส่งกิจกรรมเข้าแข่งขัน Science Show ส่งเอกสาร ทั้งหมด 9 เล่ม
ในวันที่ทำการแข่งขัน

 
 

ขณะนี้ ทางระบบได้เปิดให้ พิมพ์บัตรประจำตัวทุกประเภทแล้ว

 
 

** การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.ต้น **

Module ที่บังคับ

1. Download

2. Web board

3. Calendar

4. ร้านค้าออนไลน์ (ซื้อขายสินค้า)

5. Poll

 
 

** แจ้งหัวข้อการแข่งขัน **

ตัดต่อภาพยนต์ ม.ปลาย

หัวข้อ " รักประเทศไทย "

เครื่องที่ใช้จัดการแข่งขัน ใช้ระบบปฏิบัติการ Window 7  32 bit

 
 

** แจ้งหัวข้อการแข่งขัน **

ประติมากรรม ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย

หัวข้อ " ร่วมมือ ร่วมใจ นำไทย สู่อาเซียน"

 
 

** แจ้งหัวข้อการแข่งขัน **

วาดภาพลายเส้น ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย

หัวข้อ "ร่วมมือ ร่วมใจ นำไทย สู่อาเซียน"

 
 

** แจ้งหัวข้อการแข่งขัน **

สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.ต้น

หัวข้อ "ร่วมมือ ร่วมใจ นำไทย สู่อาเซียน"

 
 

** แจ้งหัวข้อการแข่งขัน **

เขียนไทยสีเอกรงค์ ม.ปลาย

หัวข้อ " วิถีไทย "

 
 

** แจ้งหัวข้อการแข่งขัน **

เขียนจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.ต้น

หัวข้อ " กนก - นารี  กระบี่ - คช "

 
 

** แจ้งหัวข้อการแข่งขัน **

เขียนภาพไทยประเพณี ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย

หัวข้อ " วิถีไทย "

 
 

** แจ้งหัวข้อการแข่งขัน **

วาดภาพระบายสี ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย

หัวข้อ "ร่วมมือ ร่วมใจ นำไทย สู่อาเซียน"

 
 

** แจ้งหัวข้อการแข่งขัน **

ศิลป์สร้างสรรค์ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย

หัวข้อ " ร่วมมือ ร่วมใจ นำไทย สู่อาเซียน"

 
 

** GSP การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP **

"ข้อ 5 สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำชาติพัฒนา"

ทุกระดับ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย

ผู้ประสาน นายพงษ์พันธ์ จันทร์หนองสรวง

086-641-1813

 
 

** Spelling Bee**

คำศัพท์ที่ใช้ในการแข่งขัน Spelling Bee

ระดับ ม.1-3 ใช้คำศัพท์  1 - 4 พยางค์

ระดับ ม.4-6 ใช้คำศัพท์  2 - 5 พยางค์

ผู้ประสาน คุณครูภัทราภรณ์ ศรีมีเทียน

               087-256-5034

 

 
 

**คำสั่ง สพม.27 เรื่อง จัดตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และตัดสินการประกวด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่มที่ 2** 

>>> คลิ๊ก <<<

 
 

** ขอให้ทุกโรงเรียน ส่งเงินสนับสนุนการแข่งขัน นักเรียน รายละ 7 บาท ที่
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ (ห้องธุรการ) โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
043-581034 **

>>ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 ก.ย. 2557<<

 

 
 

 
 

รายชื่อผู้ประสานงาน ทีมประมวลผล กลุ่มที่ 2

นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเหลา  โรงเรียนจันทรุเบกษาฯ 089-888-1984

นายสุพรรณ วิรุณพันธ์  โรงเรียนทรายทอง  089-937-7060

นางสาวจิราพร  นามคำ  โรงเรียนดูกอึ่งฯ 089-575-9365

นายฉัตรมงคล  พลภูงา  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 086-240-4455

 

ผู้ดูแลระบบ

นายวีระยุทธ บุญรักษา Center 081-954-9319

นายวุฒิไกร  คำแฝง  Admin  089-274-7594

 
 
 
 

ขณะนี้ ระบบลงทะเบียน นักเรียน/ครู และกรรมการตัดสิน โซน 2

ได้เปิด ระบบให้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ทุกโรงเรียนสามารถลงทะเบียนได้

โดยใช้ Username และ รหัสผ่าน เดิม ของปีที่แล้ว

หากจำไม่ได้

ให้ติดต่อขอรับ Username และ รหัสผ่าน ของแต่ละโรงเรียน

ได้ที่  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

เบอร์โทร 043-581034

 
  ร่างแผนปฏิบัติการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต สพม.27 ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดร่างตาราง  
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 30
จำนวนทีม 1,708
จำนวนนักเรียน 3,915
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,525
จำนวนกรรมการ 1,442
ครู+นักเรียน 6,440
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,882
ประกาศผลแล้ว 191/192 (99.48%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 18
เมื่อวาน 99
สัปดาห์นี้ 117
สัปดาห์ที่แล้ว 189
เดือนนี้ 487
เดือนที่แล้ว 760
ปีนี้ 6,954
ทั้งหมด 163,139