สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 49 23 13 85 105 1 0 0 106
2 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 37 19 16 72 92 11 4 1 107
3 ปทุมรัตต์พิทยาคม 33 30 11 74 107 9 3 1 119
4 พนมไพรวิทยาคาร 15 18 13 46 82 10 4 1 96
5 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 9 7 16 32 68 14 8 1 90
6 หนองผึ้งวิทยาคาร 7 9 5 21 42 13 7 2 62
7 หนองฮีเจริญวิทย์ 6 4 4 14 26 16 11 3 53
8 ทรายทองวิทยา 5 8 9 22 66 15 5 3 86
9 สามขาท่าหาดยาววิทยา 5 0 2 7 20 10 7 4 37
10 เมืองสรวงวิทยา 3 9 8 20 51 17 3 5 71
11 หนองหมื่นถ่านวิทยา 3 6 5 14 33 15 11 4 59
12 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 3 3 5 11 33 12 10 6 55
13 โพนเมืองประชารัฐ 3 3 0 6 21 8 6 3 35
14 อาจสามารถวิทยา 2 4 4 10 30 8 6 3 44
15 โพนสูงประชาสรรค์ 2 3 5 10 39 7 11 2 57
16 ช้างเผือกวิทยาคม 2 2 3 7 17 10 8 8 35
17 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1 3 2 6 20 6 14 3 40
18 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1 2 2 5 13 7 3 3 23
19 หัวโทนวิทยา 1 1 3 5 30 14 6 4 50
20 น้ำใสวรวิทย์ 1 1 1 3 16 11 5 2 32
21 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1 0 3 4 11 6 7 0 24
22 ขี้เหล็กพิทยาคม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
23 หินกองวิทยาคาร 0 2 3 5 10 4 1 1 15
24 มัธยมวัดธาตุ 0 0 3 3 15 14 14 4 43
25 เชื้อจรูญวิทย์ 0 0 2 2 13 10 8 2 31
26 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 0 0 1 1 10 2 6 1 18
27 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 0 0 1 1 4 4 7 1 15
28 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
รวม 190 157 140 487 976 254 177 69 1,407