สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 49 23 13 85 105 1 0 0 106
2 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 37 19 16 72 92 11 4 1 107
3 ปทุมรัตต์พิทยาคม 31 30 11 72 105 9 3 1 117
4 พนมไพรวิทยาคาร 15 18 13 46 82 10 4 1 96
5 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 9 7 16 32 68 14 8 1 90
6 ทรายทองวิทยา 5 8 9 22 66 15 5 3 86
7 สามขาท่าหาดยาววิทยา 4 0 2 6 19 10 7 4 36
8 เมืองสรวงวิทยา 3 9 8 20 51 17 3 5 71
9 หนองผึ้งวิทยาคาร 3 8 5 16 37 13 7 2 57
10 หนองหมื่นถ่านวิทยา 3 6 5 14 33 15 11 4 59
11 โพนเมืองประชารัฐ 3 3 0 6 21 8 6 3 35
12 อาจสามารถวิทยา 2 4 4 10 30 8 6 3 44
13 โพนสูงประชาสรรค์ 2 3 5 10 39 7 11 2 57
14 หนองฮีเจริญวิทย์ 2 2 3 7 19 16 11 3 46
15 ช้างเผือกวิทยาคม 2 2 3 7 17 10 8 8 35
16 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 2 1 5 8 30 12 10 6 52
17 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1 3 2 6 20 6 14 3 40
18 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1 2 2 5 13 7 3 3 23
19 หัวโทนวิทยา 1 1 3 5 30 14 6 4 50
20 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1 0 3 4 11 6 7 0 24
21 ขี้เหล็กพิทยาคม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
22 หินกองวิทยาคาร 0 2 3 5 10 4 1 1 15
23 น้ำใสวรวิทย์ 0 1 1 2 15 11 5 2 31
24 มัธยมวัดธาตุ 0 0 3 3 15 14 14 4 43
25 เชื้อจรูญวิทย์ 0 0 2 2 13 10 8 2 31
26 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 0 0 1 1 10 2 6 1 18
27 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 0 0 1 1 4 4 7 1 15
28 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
รวม 177 152 139 468 957 254 177 69 1,388