เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
16 ก.ย. 2557
17 ก.ย. 2557
18 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ร้อยเอ็ด (กลุ่มที่ ๓)
ส่งรายชื่อนักเรียนแข่งขันคำคม เอแม็ท   ซูโดกุ และ ครอสเวิร์ด

        การแข่งขันคำคม    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓     คะแนน  ๙๐
        กลุ่มที่ ๓   โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
                ๑. เด็กหญิงจิภานันท์   เวียงชมภู
                ๒. เด็กหญิงทัศนีย์   โพธิจักร์    
        การแข่งขันคำคม    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖     คะแนน  ๙๐
        กลุ่มที่ ๓   โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
               นายมงคล   โพธิคำ        การแข่งขันเอแม็ท    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓     คะแนน  ๑๐๐
        กลุ่มที่ ๓   โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร
                ๑. เด็กชายสุริยา   นัดทะยาย
                ๒. เด็กชายเสกสรรค์   ศรีจันทร์      
        การแข่งขันเอแม็ท    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖     คะแนน  ๑๐๐
        กลุ่มที่ ๓   โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
               นายวุฒิเกียรติ   น่าบัณฑิต        การแข่งขันซูโดกุ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓     คะแนน  ๙๐
        กลุ่มที่ ๓   โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
               นางสาววราภรณ์   ตรีเพ็ชร      
        การแข่งขันซูโดกุ    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖     คะแนน  ๙๐
        กลุ่มที่ ๓   โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
               นางสาวจันทกานต์   พุทธประเสริฐ


        การแข่งขันครอสเวิร์ด  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓     คะแนน  ๙๐
        กลุ่มที่ ๓   โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
                ๑. เด็กชายจักรพล   พลเยี่ยม
                ๒. เด็กชายวุฒินันท์  พลเยี่ยม      
        การแข่งขันครอสเวิร์ด  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖      คะแนน  ๙๐
        กลุ่มที่ ๓   โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
               นาสาววนิดา    จันทร์ผิว

 

...  ประกาศวันที่ 30 เมษายน 2558 ...

 
 

ขณะนี้ได้โอนข้อมูลจากเขต เข้าสู่ระดับภาคอีสานเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลการแข่งขันที่เว็บระดับภาค
http://esan64.sillapa.net/sm-center/ หากมีข้อมูลผิดพลาด หรือต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียน หรือครู ให้ทำเรื่องขอเปลี่ยนตัว โดยรอดูประกาศระดับภาคว่าจะให้เปลี่ยนตัวได้ในช่วงเวลาใด โดยการเปลี่ยนตัว จะเปลี่ยนได้ตามเกณฑ์เท่านั้น

 
 

"พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู"
"พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน"

 
 
การแข่งขัน CMS  ระบบที่กำหนด ดังนี้ 
- ระบบสมาชิก
- ระบบเว็บบอร์ด
- ระบบดาวน์โหลด
- ระบบข่าว
- ระบบสถิตินับจำนวนผู้เข้าชม
- สามารถแทรกวิดีโอและภาพเคลื่อนไหวได้
- อัพโหลดขึ้น Server เพื่อตรวจสอบผ่าน Client
 
 

การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์เปลี่ยนแปลงวันแข่งขัน (ประเภท 1 และ 2 ) ม.ต้น แข่งวันที่ 17 ก.ย.57 ม.ปลาย แข่งวันที่ 18 ก.ย.57

 
 

บทอาขยายที่ใช้สำหรับแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-6 18 ก.ย. 2557

บทหลัก
1. นมัสการมาตาปิตุคุณ
2. กาพย์เห่เรือตอน เห่ชมเรือกระบวน
3. สามัคคีเภทคำฉันท์
บทรอง
1. สวรรค์ชั้นกวี
2. ธรรมาธรรมะสงคราม
3. ขุช้างขุนแผน ตอน ขึ้นเรือนขุนช้าง

 
 
**ขณะนี้ได้ปิดการลงทะเบียนแล้ว**
สามารถพิมพบัตรผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุมได้แล้ว
(เมนู "พิมพ์บัตรประจำตัว")
 
 
เกณฑ์การแข่งขัน Web Editor และ CMS
ให้ทุกทีมอัพโหลดไฟล์ขึ้น Server เพื่อตรวจผ่าน Client


*** หัวข้อการแข่งขัน "เรียนร่วม" ***
รายการ หนังสือเล่มเล็ก ทั้งระดับ ม.ต้นและม.ปลายปีนี้
ใช้หัวข้อ "ความสามัคคี"

ส่วนหัวข้อของการวาดภาพระบายสี และการวาดภาพด้วย
โปรแกรม paint หัวข้อ "ร่วมมือ ร่วมใจ นำไทยสู่อาเซียน"ติดต่อผู้ประสานงาน กลุ่ม 3
       ครูวราพงค์     อีเมลล์   warapong8@gmail.com
    
  ครูกฤติยา      อีเมลล์   noo_kikz@hotmail.com
 
 
 
ร่างแผนปฏิบัติการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขต สพม.27 ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557

 ดาวน์โหลดร่างตาราง

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานแต่ละศูนย์การแข่งขันกลุ่มที่ 3

  โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  ครูวราพงค์     087-083-6477
  โรงเรียนโพนทองวิทยายน       รองฯ สุวิทย์   081-056-4192

ผู้ดูแลระบบ

  นางสาวกฤติยา พลหาญ    084-953-3738
  นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์      082-107-2895
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 25
จำนวนทีม 1,401
จำนวนนักเรียน 3,164
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,078
จำนวนกรรมการ 1,031
ครู+นักเรียน 5,242
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,273
ประกาศผลแล้ว 188/188 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 16
เมื่อวาน 18
สัปดาห์นี้ 71
สัปดาห์ที่แล้ว 139
เดือนนี้ 276
เดือนที่แล้ว 592
ปีนี้ 3,748
ทั้งหมด 136,922