หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
7 ต.ค. 2557
8 ต.ค. 2557
9 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สพม.23 สกลนครโซน 2 ประชุมใหญ่ในวันที่ 26 กันยายน 2557  ตามหนังสือ ศธ 04253.31/ว770 นี้

 
 

กรุณาตรวจสอบ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนสถานที่/เวลา
 1. พาทีสร้างสรรค์ ม.ต้น ม.ปลาย เปลี่ยนสถานที่
 2. ภาพยนต์สั้น ม.ต้น เปลี่ยนสถานที่
 3. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 เปลี่ยนสถานที่
 4. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 เปลี่ยนสถานที่
 5. ศิลปะ-ดนตรี บางรายการเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่..ตรวจสอบใหม่ด้วยครับ

ผิดเงื่อนไขการลงทะเบียน

 1. โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-3 ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์การประกวดและแข่งขัน หน้าที่ 22 (ลงทะเบียนผิดเสียสิทธิ์ได้นะครับ)กรุณาติดต่อคณะกรรมการแข่งขันก่อนข้อมูลโอนเข้าระดับภาค

 

เปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติม เกณฑ์การแข่งขัน

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ม.ปลาย)
 1. ให้ผู้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ส่งเอกสาร จำนวน 7 เล่ม ภายใน 7ต.ค.57 ไม่เกิน 12.00 น.
 2. ผู้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์มีเวลาในการนำเสนอผลงาน 15 นาที
 3. เอกสารส่งที่ ครูประภัสสร บุญเถิง โรงเรียนสว่างแดนดิน โทร.0807410112
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก (ม.ต้น และ ม.ปลาย)
 1. เรื่องที่แข่งขัน
  1. อาเซียน
  2. เศรษฐกิจพอเพียง
  3. เมืองไทยน่าอยู่
   
 2. วันแข่งจะใช้วิธีจับสลากหัวข้อเรื่อง 1 เรื่อง
การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม. 1-3 และ ม. 4-6
 1. เรื่องที่แข่งขัน
  1. ความสามัคคี
  2. อาเซียน
  3. วิถีไทยก้าวไกลสู่สากล
   
 2. เกณฑ์บันทึกการให้คะแนน Click Download
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.ต้น
 1. บทหลัก
  • ​​นิราศภูเขาทอง
  • โคลงโลกนิติ
  • บทพากย์เอราวัณ
 2. ​บทรอง
  • ​​กาพย์ห่อโคลง (อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว)
  • พอใจให้สุข
  • พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อ

การ​แข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.ปลาย

 1. บทหลัก ทั้งหมด
 2. บทรอง เรื่องขุนช้างขุนแผน

​การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.ต้น

 1. วิถีไทยก้าวไกลสู่สากล (หลอมรวม 3 เรื่องย่อย)
 
 
การแข่งขัน Spelling Bee ระดับม.ต้น และ ระดับม.ปลาย 
แจ้งครูผู้รับผิดชอบที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทุกโรงเรียน ให้ Print คำศัพท์โรงเรียนละ 20 คำ ส่งพร้อมบอกหน้าที่ของคำและรายละเอียด เพื่อใช้ในการแข่งขัน ตัวอย่างเช่น
 1. economical adj.  = Using money, time, goods carefully.
 2. ใช้ font 24 Angsana New ส่งตอนลงชื่อรายงานตัววันที่ 7 ตุลาคม 2557 ที่ห้อง 226
 3. ติดต่อกรรมการและเลขานุการกิจกรรม Spelling Bee ม.ต้น นางปรารถนา สุขประเสริฐ   โทร.0898425988
 4. ติดต่อกรรมการและเลขานุการกิจกรรม Spelling Bee ม.ปลาย นางพัฒนา สุวรรณฤทธิ์  โทร.0814719391

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์

 1. ม.ต้น ใช้หัวข้อ "เทอดไท้องค์ราชันกับเศรษฐกิจพอเพียง"
 2. ม.ปลาย ใช้หัวข้อ "ยาเสพติด"

การแข่งขันวาดภาพระบายสี

 1. ม.ต้น ใช้หัวข้อ "เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน"
 2. ม.ปลาย ใช้หัวข้อ "ลดภาวะโลกร้อน"

การแข่งขันเขียนไทยเอกรงค์

 1. ม.ต้น ใช้หัวข้อ "พุทธประวัติ"
 2. ม.ปลาย ใช้หัวข้อ "วรรณคดีไทย"

การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

 1. ม.ต้น ใช้หัวข้อ "เทอดไท้องค์ราชันกับเศรษฐกิจพอเพียง"

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น

 1. ม.ต้น ใช้หัวข้อ "ท่องเที่ยวไทย"
 2. ม.ปลาย ใช้หัวข้อ "ลดภาวะโลกร้อน"

การแข่งขันประติมากรรม

 1. ม.ต้น ใช้หัวข้อ "สัตว์โลกน่ารัก"
 2. ม.ปลาย ใช้หัวข้อ "วิถีไทย"

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี

 1. ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย ใช้หัวข้อ "ประเพณีไทย"

 

 
 

กรุณาเข้าพิมพ์บัตรประจำตัว

บัตรประจำตัวสามารถสั่งพิมพ์ได้แล้วจ้าาา คลิ๊ก หากตัวหนังสือในบัตรมะโหร่งโคร่งเข่ง ให้ลงฟ้อนท์ให้ตรงก่อนนะจ๊ะ เครื่องคอมต้องอ่านไฟล์ PDF ได้ด้วย

(นักเรียนและคุณครูมาจากหลายที่จึงมีความจำเป็นต้องแสดงตนโดยใช้บัตรห้อยคอทุกท่านครับ โดยในบัตรจะมีรายละเอียดที่จำเป็น เช่น ชื่อ สถานที่ วัน/เวลา)

 

สามารถพิมพ์ใส่กระดาษขาวธรรมดา พับครึ่ง ใส่ซองห้อยคอ หรือ ตัดติดกระดาษแข็งเจาะรูห้อยคอก็ได้ครับ...


หากมีปัญหาในการลงทะเบียนแข่งขัน โทร.085-0079688 (ครูธนัตถ์พงศ์)

 

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

การแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างวันที่  11 - 13  ธันวาคม  2557 ที่จังหวัดสกลนคร

การแข่งขันระดับประเทศ  ช่วงเดือน  กุมภาพันธ์  2558  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

 

 
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพม.23 โซน 2

1.นายสุรชัย วันดี กิจกรรมภาษาไทย 0898615467
2.นายอมร อินทร์ใจเอื้อ กิจกรรมคณตศาสตร์ 090-8418625
3.นส.ภาวินี อ้วนศรีเมือง กิจกรรมการงานอาชีพ 094-5146955
4.นางภัชราภรณ์ แก้วแสนเมือง กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 085-7557408
5.นายอำพล ธุรารัตน์ กิจกรรมทัศนศิลป์ 089-0751543
6.นายประจักษ์ กั้งจำปา กิจกรรมสุขศึกษา-พละศึกษา,ท้องถิ่น, พัฒนาผู้เรียน 092-8161258
7.นายบุญโชค สาขะสิงห์ กิจกรรมดนตรี 082-4966654
8.จักรพงษ์ ไชยวงศ์คต กิจกรรมดนตรี 084-4202427
9.นายชัยชนะ ราชไชย กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 083-3378083
10.นางเบญจวรรณ จุลดาลัย กิจกรรมนาฏศิลป์ 081-0474068
11.นส.พิศมัย รัตนศรี กิจกรรมสังคมศึกษาและวัฒนธรรม 088-7299883
12.นายธนัตถ์พงศ์ จันทิมา กิจกรรมภาษาต่างประเทศ 085-0079688
ประธานฝ่ายดำเนินงาน ร.ต.วิรัช พรหมกุล 0933263151
วันจันทร์ ที่ 08 กันยายน 2557 เวลา 13:59 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 27
จำนวนทีม 1,738
จำนวนนักเรียน 4,320
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,601
จำนวนกรรมการ 1,491
ครู+นักเรียน 6,921
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,412
ประกาศผลแล้ว 189/218 (86.70%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 5
เมื่อวาน 18
สัปดาห์นี้ 127
สัปดาห์ที่แล้ว 274
เดือนนี้ 412
เดือนที่แล้ว 555
ปีนี้ 6,667
ทั้งหมด 205,405
 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]