หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 334 30 ก.ย. 2557
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 423 1 ต.ค. 2557
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 30 ก.ย. 2557
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 1 ต.ค. 2557
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 332(เก็บตัวห้อง 333) 30 ก.ย. 2557
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 332(เก็บตัวห้อง333) 1 ต.ค. 2557
-
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อาคารภาษาไทย ห้อง 1 (เก็บตัวห้อง 2) 30 ก.ย. 2557
-
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อาคารภาษาไทย ห้อง 1 (เก็บตัวห้อง 2) 1 ต.ค. 2557
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 30 ก.ย. 2557
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 1 ต.ค. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]