หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 30 ก.ย. 2557
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 437 1 ต.ค. 2557
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา หอประชุมด้านทิศตะวันออก 30 ก.ย. 2557
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา หอประชุมด้านทิศตะวันออก 1 ต.ค. 2557
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา หอประชุมส่วนกลาง 30 ก.ย. 2557
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา หอประชุมส่วนกลาง 1 ต.ค. 2557
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร4 30 ก.ย. 2557
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร4 1 ต.ค. 2557
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา หอประชุม ห้อง ด้านทิศตะวันตก 30 ก.ย. 2557
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา หอประชุม ห้อง ด้านทิศตะวันตก 1 ต.ค. 2557
-
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สนามฟุตบอล 2 ต.ค. 2557 08.30-16.30 เวลาเริ่มประกวด แข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สนามฟุตบอล 2 ต.ค. 2557 08.30-16.30 เวลาเริ่มประกวด แข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]