หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426-427 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426-427 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ICT ข้างห้องธนาคารโรงเรียน 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ICT ข้างห้องธนาคารโรงเรียน 4 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม หอประชุม ห้อง (รายการที่ 5) 5 ต.ค. 2557 14.00-15.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ห้องสมุด 4 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ห้องสมุด 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 4 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]