หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 117 100 89.29% 4 3.57% 2 1.79% 6 5.36% 112
2 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 109 97 93.27% 2 1.92% 1 0.96% 4 3.85% 104
3 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 103 84 85.71% 7 7.14% 2 2.04% 5 5.1% 98
4 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 107 81 82.65% 4 4.08% 2 2.04% 11 11.22% 98
5 โรงเรียนโพนงามศึกษา 74 57 79.17% 4 5.56% 2 2.78% 9 12.5% 72
6 โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร 55 40 83.33% 2 4.17% 4 8.33% 2 4.17% 48
7 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 51 31 79.49% 2 5.13% 5 12.82% 1 2.56% 39
8 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 48 30 69.77% 2 4.65% 6 13.95% 5 11.63% 43
9 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 34 19 67.86% 2 7.14% 0 0% 7 25% 28
10 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 59 18 39.13% 3 6.52% 2 4.35% 23 50% 46
11 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 29 17 65.38% 2 7.69% 4 15.38% 3 11.54% 26
12 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 21 15 71.43% 1 4.76% 2 9.52% 3 14.29% 21
13 โรงเรียนคำยางพิทยาคม 26 13 59.09% 2 9.09% 2 9.09% 5 22.73% 22
14 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 10 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
15 โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล 14 8 66.67% 0 0% 0 0% 4 33.33% 12
16 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 13 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]