เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

   

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
18 ส.ค. 2557
19 ส.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การสมัครแข่งขัน Cross word , A Math , คำคม , ซูโดกุ


ให้โรงเรียนเข้าไปสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของแต่ละโซน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 โดยใช้รหัสผ่านเดิมของโรงเรียนและจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติในวันที่ 8 มกราคม 2558
(ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่)
 
 

การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อข้อมูลผู้ฝึกสอน(ด่วน)


แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอน ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ในกรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันที่เป็นตัวแทนระดับภาคให้ทำหนังสือชี้แจง (ลงนามผู้อำนวยการโรงเรียน)
2. ในกรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันแต่ไม่ได้เป็นตัวแทนระดับภาค สามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะ ชื่อ-นามสกุลที่มีสะกดผิดเท่านั้น
3. ในกรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงครูผู้ฝึกสอนใหม่ แทนผู้ฝึกสอนเดิม ให้ทำหนังสือชี้แจง (ลงนามโดยผู้สอนเก่า และ ผู้อำนวยการโรงเรียน)
4. ในกรณีขอเพิ่มชื่อครูผู้ฝึกสอนในกิจกรรมที่สามารถเพิ่มได้ ให้ทำหนังสือชี้แจง (ลงนามผู้ฝึกสอนที่มีอยู่แล้ว และ ผู้อำนวยการโรงเรียน)
5. ในกรณีแก้ไขชื่อครูผู้ฝึกสอนเนื่องจากสะกดผิด ให้ทำหนังสือชี้แจง

*ส่งมายัง E-MAIL : kkdd999@hotmail.com  และ โทรประสานงานที่ ครูกฤษฎากร แก่นดี ( 085-0179797)

****** บางรายการที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกโรงเรียนเข้าตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ******

 
 โรงเรียนที่รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน (ADMIN SCHOOL) เบอร์โทรศัพท์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ รอง ผอ.สมาน ขุมทอง 081-5794474
โรงเรียนพนาสนวิทยา ครูสุทธิพงศ์ สำนักนิตย์ 089-7218532
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ครูธีระวัฒน์ สุระศร 086-5829946
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ครูภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง 093-3277456
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นายศุภชัย  บุติมาลย์ 088-3772399
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา รอง ผอ.ชวลิตร วรรณดี 085-7760526
โรงเรียนสิรินธร ครูพรระวี บุญสุยา 088-0863390
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ครูศักดิ์ดา แว่นเนตร 082-8623059
โรงเรียนสุรวิทยาคาร ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร 083-9337441

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 46
จำนวนทีม 2,055
จำนวนนักเรียน 4,472
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,948
จำนวนกรรมการ 860
ครู+นักเรียน 7,420
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,280
ประกาศผลแล้ว 193/193 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 19
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 61
สัปดาห์ที่แล้ว 139
เดือนนี้ 158
เดือนที่แล้ว 201
ปีนี้ 5,128
ทั้งหมด 184,533