หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ถนนคชสาร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 14.871827,103.488807 044-515689
2 โรงเรียนสิรินธร 360 ถนนเทศบาล 1 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 14.882238,103.501036 044-511189
3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 372 ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 14.879133,103.499733 044511193

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูกฤษฎากร แก่นดี โทร 085-0179797
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]