หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สิรินธร วีรวัฒน์โยธิน
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงจอดรถ ชั้น ม.ต้น ห้อง โรงจอดรถ 18 ส.ค. 2557 09:00-12:00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงจอดรถ ชั้น ม.ปลาย ห้อง โรงจอดรถ 18 ส.ค. 2557 13:00-16:00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 2 ชั้น ม.ต้น ห้อง 216 และ ห้อง 217 18 ส.ค. 2557 09:00-12:00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 2 ชั้น ม.ปลาย ห้อง 216 และ ห้อง 217 18 ส.ค. 2557 13:00-16:00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 2 ชั้น ม.ต้น ห้อง 213 ห้อง 214 และ ห้อง 215 18 ส.ค. 2557 09:00-12:00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร 2 ชั้น ม.ปลาย ห้อง 213 ห้อง 214 และ ห้อง 215 18 ส.ค. 2557 13:00-16:00
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ด้านหลังอาคาร 1 ชั้น ม.ต้น ห้อง ด้านหลังอาคาร 1 18 ส.ค. 2557 09:00-12:00
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ด้านหลังอาคาร 1 ชั้น ม.ปลาย ห้อง ด้านหลังอาคาร 1 18 ส.ค. 2557 09:00-12:00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงอาหาร แถว 4 ชั้น ม.ต้น ห้อง โรงอาหาร แถว4 18 ส.ค. 2557 13:00-15:00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงอาหาร แถว 4 ชั้น ม.ปลาย ห้อง โรงอาหาร แถว4 18 ส.ค. 2557 13:00-15:00
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงอาหาร แถว 1 ชั้น ม.ต้น ห้อง โรงอาหาร แถว1 18 ส.ค. 2557 09:00-12:00
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงอาหาร แถว 1 ชั้น ม.ปลาย ห้อง โรงอาหาร แถว1 18 ส.ค. 2557 09:00-12:00
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงอาหาร แถว 2 ชั้น ม.ต้น ห้อง โรงอาหาร แถว 2 18 ส.ค. 2557 09:00-12:00
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงอาหาร แถว 2 ชั้น ม.ปลาย ห้อง โรงอาหาร แถว 2 18 ส.ค. 2557 09:00-12:00
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงอาหาร แถว 1 ชั้น ม.ต้น ห้อง โรงอาหาร แถว1 18 ส.ค. 2557 13:00-16:00
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงอาหาร แถว 1 ชั้น ม.ปลาย ห้อง โรงอาหาร แถว 1 18 ส.ค. 2557 13:00-16:00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงอาหาร แถว 3 ชั้น ม.ต้น ห้อง โรงอาหาร แถว 3 18 ส.ค. 2557 13:00-16:00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน โรงอาหาร แถว 3 ชั้น ม.ปลาย ห้อง โรงอาหาร แถว 3 18 ส.ค. 2557 13:00-16:00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูกฤษฎากร แก่นดี โทร 085-0179797
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]