หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สิรินธร วีรวัฒน์โยธิน
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร หอประชุมธารน้ำใจ,อาคาร5 ห้อง หอประชุมธารน้ำใจ,511,513,514 19 ส.ค. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น. ที่หอประชุมธารน้ำใจ
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 2 ห้อง 225,235,237 19 ส.ค. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น. ที่ห้อง 235
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 19 ส.ค. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 19 ส.ค. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 19 ส.ค. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 19 ส.ค. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 7 ห้อง โสตฯ5 19 ส.ค. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 7 ห้อง โสตฯ6 19 ส.ค. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 19 ส.ค. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 19 ส.ค. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร สนามหน้าอาคาร 1 19 ส.ค. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร สนามหน้าอาคาร 1 19 ส.ค. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูกฤษฎากร แก่นดี โทร 085-0179797
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]