หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สิรินธร วีรวัฒน์โยธิน
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้องอุตสาหกรรม 2 ชั้น 1 18 ส.ค. 2557 08.30-16.00 -
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้องอุตสาหกรรม 2 ชั้น 2 18 ส.ค. 2557 08.30-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 6 นรินทรเทพ ห้อง ใต้ถุนอาคาร 6 นรินทรเทพ 18 ส.ค. 2557 08.30-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 6 นรินทรเทพ ห้อง ใต้ถุนอาคาร 6 นรินทรเทพ 18 ส.ค. 2557 08.30-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 100 ปี ชั้น 3 18 ส.ค. 2557 08.30-16.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 100 ปี ชั้น 3 18 ส.ค. 2557 08.30-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมสุรวิทยาคาร 18 ส.ค. 2557 08.30-16.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมสุรวิทยาคาร 19 ส.ค. 2557 08.30-16.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 100 ปี ชั้น 2 18 ส.ค. 2557 08.30-16.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 100 ปี ชั้น 2 18 ส.ค. 2557 08.30-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้อง 241 18 ส.ค. 2557 08.30-16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้อง 241 18 ส.ค. 2557 08.30-16.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 100 ปี ชั้น 2 19 ส.ค. 2557 08.30-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูกฤษฎากร แก่นดี โทร 085-0179797
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]