หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สิรินธร วีรวัฒน์โยธิน
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 1 สรรพสามารถ ชั้น 2 ห้อง โสตฯ1 18 ส.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 1 สรรพสามารถ ชั้น 3 ห้อง 131 18 ส.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 รวมใจภักดิ์ ชั้น 2 ห้อง 621 18 ส.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 รวมใจภักดิ์ ชั้น 2 ห้อง 622 18 ส.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 รวมใจภักดิ์ ชั้น 2 ห้อง 623 18 ส.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 รวมใจภักดิ์ ชั้น 1 ห้อง 611 18 ส.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 รวมใจภักดิ์ ชั้น 3 ห้อง 633 18 ส.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 รวมใจภักดิ์ ชั้น 3 ห้อง 634 18 ส.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 7 ร่วมเนรมิต ชั้น 1 ห้อง 711 18 ส.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 7 ร่วมเนรมิต ชั้น 1 ห้อง 712 18 ส.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 7 ร่วมเนรมิต ชั้น 2 ห้อง 725 18 ส.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 รวมใจภักดิ์ ชั้น 3 ห้อง 631 18 ส.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 รวมใจภักดิ์ ชั้น 3 ห้อง 631 18 ส.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 รวมใจภักดิ์ ชั้น 3 ห้อง 635 18 ส.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 รวมใจภักดิ์ ชั้น 3 ห้อง 635 18 ส.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 7 ร่วมเนรมิต ชั้น 3 ห้อง 732 18 ส.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 7 ร่วมเนรมิต ชั้น 3 ห้อง 735 18 ส.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูกฤษฎากร แก่นดี โทร 085-0179797
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]