หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 133 90 72.58% 24 19.35% 6 4.84% 4 3.23% 124
2 โรงเรียนสิรินธร 117 88 77.19% 19 16.67% 3 2.63% 4 3.51% 114
3 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 99 39 44.32% 26 29.55% 11 12.5% 12 13.64% 88
4 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 88 34 44.16% 19 24.68% 11 14.29% 13 16.88% 77
5 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 85 34 51.52% 10 15.15% 8 12.12% 14 21.21% 66
6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 80 33 50.77% 13 20% 7 10.77% 12 18.46% 65
7 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 104 29 31.18% 25 26.88% 18 19.35% 21 22.58% 93
8 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 100 26 30.59% 29 34.12% 11 12.94% 19 22.35% 85
9 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 66 21 35.59% 9 15.25% 7 11.86% 22 37.29% 59
10 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 58 19 33.33% 23 40.35% 7 12.28% 8 14.04% 57
11 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 56 18 36% 11 22% 9 18% 12 24% 50
12 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 60 16 28.07% 17 29.82% 3 5.26% 21 36.84% 57
13 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 50 16 34.04% 13 27.66% 3 6.38% 15 31.91% 47
14 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 44 15 39.47% 5 13.16% 6 15.79% 12 31.58% 38
15 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 56 14 26.42% 12 22.64% 8 15.09% 19 35.85% 53
16 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 46 14 34.15% 6 14.63% 7 17.07% 14 34.15% 41
17 โรงเรียนพนาสนวิทยา 49 11 25% 14 31.82% 6 13.64% 13 29.55% 44
18 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 56 10 22.73% 11 25% 8 18.18% 15 34.09% 44
19 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 46 9 20% 11 24.44% 8 17.78% 17 37.78% 45
20 โรงเรียนยางวิทยาคาร 31 9 30% 11 36.67% 1 3.33% 9 30% 30
21 โรงเรียนพญารามวิทยา 35 9 25.71% 9 25.71% 3 8.57% 14 40% 35
22 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 34 9 30% 4 13.33% 4 13.33% 13 43.33% 30
23 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 38 7 21.88% 11 34.38% 5 15.63% 9 28.13% 32
24 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 44 7 20.59% 8 23.53% 9 26.47% 10 29.41% 34
25 โรงเรียนวังข่าพัฒนา 24 7 33.33% 7 33.33% 2 9.52% 5 23.81% 21
26 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 37 7 33.33% 7 33.33% 1 4.76% 6 28.57% 21
27 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 39 6 18.18% 14 42.42% 5 15.15% 8 24.24% 33
28 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 41 6 15% 12 30% 6 15% 16 40% 40
29 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 32 6 19.35% 6 19.35% 5 16.13% 14 45.16% 31
30 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 33 4 13.33% 8 26.67% 4 13.33% 14 46.67% 30
31 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 38 4 16% 7 28% 2 8% 12 48% 25
32 โรงเรียนนาบัววิทยา 21 4 25% 5 31.25% 2 12.5% 5 31.25% 16
33 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 37 3 8.82% 13 38.24% 6 17.65% 12 35.29% 34
34 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 31 3 10.71% 11 39.29% 3 10.71% 11 39.29% 28
35 โรงเรียนนาดีวิทยา 32 3 10.34% 8 27.59% 3 10.34% 15 51.72% 29
36 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 22 3 15.79% 7 36.84% 4 21.05% 5 26.32% 19
37 โรงเรียนแร่วิทยา 14 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 5 45.45% 11
38 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 16 2 15.38% 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 13
39 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 20 2 11.76% 5 29.41% 4 23.53% 6 35.29% 17
40 โรงเรียนมหิธรวิทยา 27 1 4.17% 5 20.83% 4 16.67% 14 58.33% 24
41 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 10 1 10% 4 40% 1 10% 4 40% 10
42 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
43 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูกฤษฎากร แก่นดี โทร 085-0179797
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]