หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 18-20 และ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร7 ชั้น 2 ห้อง 721 18 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 728 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724-725 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125-126 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 733 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]