หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 18-20 และ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433-434 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 18 ก.ย. 2557 9.00-16.00
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอม 2 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอม 3 18 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 446 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 447 18 ก.ย. 2557 9.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]