หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 18-20 และ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 745-746 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 741 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 742 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 738 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 734 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 735 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 747 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725-726 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725-726 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 18 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 735 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 735 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 747 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนบุรี อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 748 19 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]