หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนรัตนบุรี 134 117 91.41% 6 4.69% 4 3.13% 1 0.78% 128
2 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 99 69 76.67% 8 8.89% 8 8.89% 5 5.56% 90
3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 113 67 67.68% 21 21.21% 7 7.07% 4 4.04% 99
4 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 93 63 73.26% 13 15.12% 4 4.65% 6 6.98% 86
5 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 94 56 67.47% 19 22.89% 2 2.41% 6 7.23% 83
6 โรงเรียนโนนเทพ 75 35 53.03% 18 27.27% 5 7.58% 8 12.12% 66
7 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 73 33 55% 19 31.67% 4 6.67% 4 6.67% 60
8 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 86 29 44.62% 22 33.85% 7 10.77% 7 10.77% 65
9 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 67 27 51.92% 12 23.08% 7 13.46% 6 11.54% 52
10 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 64 27 55.1% 12 24.49% 5 10.2% 5 10.2% 49
11 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 64 25 47.17% 12 22.64% 4 7.55% 12 22.64% 53
12 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 51 24 54.55% 5 11.36% 6 13.64% 9 20.45% 44
13 โรงเรียนธาตุศรีนคร 61 23 46.94% 10 20.41% 8 16.33% 8 16.33% 49
14 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 46 22 55% 7 17.5% 5 12.5% 6 15% 40
15 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 57 21 46.67% 12 26.67% 5 11.11% 7 15.56% 45
16 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 32 16 55.17% 4 13.79% 3 10.34% 6 20.69% 29
17 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 40 15 50% 4 13.33% 3 10% 8 26.67% 30
18 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 38 14 46.67% 13 43.33% 0 0% 3 10% 30
19 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 37 14 50% 7 25% 4 14.29% 3 10.71% 28
20 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 47 14 46.67% 5 16.67% 4 13.33% 7 23.33% 30
21 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 47 13 35.14% 11 29.73% 5 13.51% 8 21.62% 37
22 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 39 11 45.83% 4 16.67% 4 16.67% 5 20.83% 24
23 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 28 7 35% 7 35% 4 20% 2 10% 20
24 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 13 2 18.18% 1 9.09% 6 54.55% 2 18.18% 11
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]