หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 99 273 153
2 002 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 86 153 109
3 004 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 39 62 53
4 005 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 47 81 60
5 007 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 64 127 89
6 006 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 94 225 138
7 008 โรงเรียนธาตุศรีนคร 61 117 90
8 009 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 93 222 142
9 013 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 51 107 78
10 014 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 32 55 43
11 017 โรงเรียนรัตนบุรี 134 353 203
12 018 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 64 137 89
13 019 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 46 79 54
14 020 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 57 99 80
15 021 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 113 279 161
16 022 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 47 131 74
17 023 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 37 57 41
18 012 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 73 142 112
19 016 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 67 196 109
20 015 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 40 80 55
21 001 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 38 62 43
22 010 โรงเรียนโนนเทพ 75 162 120
23 011 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 28 48 34
24 024 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 13 24 18
25 025 โรงเรียนโพธิศึกษา วัดโพธิศึกษาราม 0 0 0
รวม 1498 3271 2148
5419

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]