หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 114 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-14.00
-
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
13.00-16.00
-
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
13.00-16.00
-
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-14.00
-
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-14.00
-
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-12.00
-
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
-
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
-
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
13.00-16.00
-
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 6
13.00-16.00
-
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
13.00-16.00
-
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 1 ห้อง ทางเดินระหว่าง อาคาร1 และ 2 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
-
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 1 ห้อง ทางเดินระหว่าง อาคาร1 และ 2 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
-
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]