หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 0 ห้อง 402 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 22
09.00-12.00 ห้องโสตฯ
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 0 ห้อง 402 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 22
09.00-12.00 ห้องโสตฯ
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414,415 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417,418 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 1 ห้อง เวทีหลัง อาคาร 1 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคารดนตรี ห้อง เวทีหลัง อาคารดนตรี 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412,413 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422,423 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
-
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา หอประชุมอำเภอบัวเชด 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-12.00
-
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา หอประชุมอำเภอบัวเชด 19 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]