หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสังขะ 123 79 73.15% 19 17.59% 5 4.63% 5 4.63% 108
2 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 118 74 68.52% 20 18.52% 7 6.48% 7 6.48% 108
3 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 112 60 60% 22 22% 11 11% 7 7% 100
4 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 109 60 66.67% 10 11.11% 14 15.56% 6 6.67% 90
5 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 104 40 45.45% 25 28.41% 14 15.91% 9 10.23% 88
6 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 71 33 55% 14 23.33% 3 5% 10 16.67% 60
7 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 67 32 52.46% 9 14.75% 12 19.67% 8 13.11% 61
8 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 63 32 58.18% 8 14.55% 6 10.91% 9 16.36% 55
9 โรงเรียนตานีวิทยา 68 25 40.32% 13 20.97% 13 20.97% 11 17.74% 62
10 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 57 23 43.4% 11 20.75% 5 9.43% 14 26.42% 53
11 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 65 22 39.29% 16 28.57% 7 12.5% 11 19.64% 56
12 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 63 22 40.74% 9 16.67% 10 18.52% 13 24.07% 54
13 โรงเรียนโคกยางวิทยา 46 20 48.78% 6 14.63% 3 7.32% 12 29.27% 41
14 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 54 19 40.43% 9 19.15% 10 21.28% 9 19.15% 47
15 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 63 18 33.33% 14 25.93% 8 14.81% 14 25.93% 54
16 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 57 18 36.73% 8 16.33% 10 20.41% 13 26.53% 49
17 โรงเรียนตาเบาวิทยา 58 17 35.42% 9 18.75% 9 18.75% 13 27.08% 48
18 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 63 16 34.04% 9 19.15% 12 25.53% 10 21.28% 47
19 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 61 15 34.09% 6 13.64% 10 22.73% 13 29.55% 44
20 โรงเรียนบ้านตรวจ 27 14 56% 5 20% 4 16% 2 8% 25
21 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 56 12 25% 9 18.75% 13 27.08% 14 29.17% 48
22 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 39 12 37.5% 1 3.13% 9 28.13% 10 31.25% 32
23 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 45 11 27.5% 9 22.5% 11 27.5% 9 22.5% 40
24 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 33 10 38.46% 7 26.92% 3 11.54% 6 23.08% 26
25 โรงเรียนบ้านรุน 11 2 20% 4 40% 1 10% 3 30% 10
26 โรงเรียนบ้านสะเดา 13 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]