สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะเดา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานดา  โทบุดดี
2. นางสาวขวัญฤดี  จันทร์แสง
3. นางสาวน้ำฝน  เพิ่มฉลาด
 
1. นางสาวชญาลักษณ์  โม่ทอง
2. นางจุฬาวรรณ  พิลาบ