สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  มโนศรี
2. เด็กหญิงลักษณา  ทองเต็ม
 
1. นายศักดิ์ระวี  พันสาย
2. นางนรินรัตน์  ประจวบสุข