สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 7 1. นางสาวกิ่งดาว  พลสวัต
2. นางสาวอารยา  ดียิ่ง
3. นายเกียรติภูมิ  ควรดี
 
1. นางบัวพันธ์   แก่นจันทร์
2. นางสาวสิรินทรา   พจนาโสภา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุกันยา  ใสยิ่ง
 
1. นางสาววาสนา  สุกลมใสย์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกฤติกา  ผิวละออง
2. เด็กหญิงชฎาพร  กุลสอน
 
1. นายประวิทย์  คดีเวียง
2. นายชาตรี  ยอดทองดี