หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารปาริชาต ด้านตะวันตก ชั้น 2 ห้อง ลำดับที่ 1 – 30 ห้อง 321 ลำดับที่ 31 – 60 ห้อง 322 ลำดับที่ 61 – 74 ห้อง 323 11 ก.ย. 2557 08.30
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารเฟื่องฟ้า ชั้น 3 ห้อง ลำดับที่ 1 – 36 ห้อง 433 ลำดับที่ 37 – 71 ห้อง 434 11 ก.ย. 2557 08.30
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารปาริชาต ชั้น 2 ห้อง ลำดับที่ 1 – 30 ห้อง 324 ลำดับที่ 31 – 60 ห้อง 325 ลำดับที่ 61 – 75 ห้อง 326 11 ก.ย. 2557 08.30
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารเฟื่องฟ้า ชั้น 3 ห้อง ลำดับที่ 1 – 35 ห้อง 435 ลำดับที่ 36 – 68 ห้อง 436 11 ก.ย. 2557 08.30
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารต้นสน ห้อง ห้องแข่งขัน 211 ห้องเก็บตัว 212 11 ก.ย. 2557 08.30
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารต้นสน ห้อง ห้องแข่งขัน 214 ห้องเก็บตัว 213 11 ก.ย. 2557 08.30
-
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารปาริชาต ชั้น ล่าง ห้อง โสตฯ 11 ก.ย. 2557 08.30
-
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารเฟื่องฟ้า ชั้น 2 ห้อง โสตฯ 11 ก.ย. 2557 08.30
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารลำดวน ชั้น 2 ห้อง ลำดับที่ 1 – 20 ห้อง 121 ลำดับที่ 21 – 40 ห้อง 123 ลำดับที่ 41 – 59 ห้อง 125 11 ก.ย. 2557 08.30
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า อาคารลำดวน ชั้น 2 ห้อง ลำดับที่ 1 – 24 ห้อง 126 ลำดับที่ 25 – 48 ห้อง 127 11 ก.ย. 2557 08.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ esan.spm28@gmail.com Facebook : http://www.facebook.com/esan.spm28
ผู้ประสานงาน : ศน.ไมตรี บุญเรือง (086) 868-2344 , ศน.วิมลวรรณ เปี่ยมจาด (085) 102-3109
ผู้ดูแลระบบ : นายภูเบศ เศรษฐบุตร (082) 751-6003 , นายไกรลาศ จิบจันทร์ (085) 764-2520
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]