หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 10 ก.ย. 2557 09.00-14.00 ลงทะเบียน 08.00น. หน้าห้องแข่งขัน
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 10 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00น. หน้าห้องแข่งขัน
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 10 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00น. หน้าห้องแข่งขัน
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 12 ก.ย. 2557 09.00-14.00 ลงทะเบียน 08.00น. หน้าห้องแข่งขัน
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 12 ก.ย. 2557 09.00-14.00 ลงทะเบียน 08.00น. หน้าห้องแข่งขัน
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 ,133, 134 10 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00น. หน้าห้องแข่งขัน
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00น. หน้าห้องแข่งขัน
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 10 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00น. หน้าห้องแข่งขัน
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00น. หน้าห้องแข่งขัน
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00น. หน้าห้องแข่งขัน
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 346 10 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00น. หน้าห้องแข่งขัน
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ฯ 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ฯ 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00 น.
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ หอประชุม ฯ 12 ก.ย. 2557 09.00-14.00 ลงทะเบียน 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ esan.spm28@gmail.com Facebook : http://www.facebook.com/esan.spm28
ผู้ประสานงาน : ศน.ไมตรี บุญเรือง (086) 868-2344 , ศน.วิมลวรรณ เปี่ยมจาด (085) 102-3109
ผู้ดูแลระบบ : นายภูเบศ เศรษฐบุตร (082) 751-6003 , นายไกรลาศ จิบจันทร์ (085) 764-2520
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]