หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สนามฟุตบอล ข้างอัฒจรรย์ 31 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สนามฟุตบอล ข้างอัฒจรรย์ 31 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 31 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 31 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป แข่งขันต่อ ม.1-3
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 31 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง สมุด 29 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง สมุด 30 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง สมุด (ห้องคอมพิวเตอร์) 29 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง สมุด (ห้องคอมพิวเตอร์) 30 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
ไม่มีแข่งระดับเขต
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
-
ไม่มีแข่งระดับเขต
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
ไม่มีแข่งระดับเขต
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
-
ไม่มีแข่งระดับเขต
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
ไม่มีแข่งระดับเขต
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
-
ไม่มีแข่งระดับเขต
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
ไม่มีแข่งระดับเขต
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
-
ไม่มีแข่งระดับเขต


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 29 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ชื่อ นายกิตติชัย อรจุล เบอร์โทร 0867207540 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]